Jak korzystać z serwisu?

Jak czytać siatki centylowe?

Każdy punkt na wykresie to pomiar twojego dziecka. Kolorowe linie to statystyczne wartości pomiarów. Aby poznać, w którym centylu mieści się twoje dziecko, należy odszukać linię najbliższą danemu punktowi pomiarowemu i odczytać po prawej stronie wykresu, któremu centylowi ona odpowiada.

Jak zgłosić błąd dotyczący działania serwisu?

Jeśli zauważasz jakikolwiek błąd, masz sugestię jak usprawnić działanie serwisu - prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym pomoc@agora.pl . Twoje zgłoszenie na pewno zostanie przeczytane, w miarę możliwości postaramy się uwzględnić sugestie i odpowiedzieć e-mailem.